Tọa đàm Thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng Việt Nam, VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam

Tọa đàm Thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng Việt Nam, VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam