Ngành Công Thương với công tác giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hướng đến tăng trưởng xanh

Ngành Công Thương với công tác giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hướng đến tăng trưởng xanh