• Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Hải Phòng)

  • Lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt ứng dụng gọi xe APPP

  • Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Thừa Thiên Huế)

  • Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế Giới phòng chống bom mìn 4/4

  • Hội nghị Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Cà Mau)

  • Tọa đàm Thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng Việt Nam, VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam

  • Hội thảo công nghệ Nhiệt điện than và Môi trường

  • Tọa đàm Lợi ích từ mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO và những vấn đề đặt ra, VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam