• Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4

  • Giải golf VDCA-VPBank Invitational 2017

  • Hội thảo Tổng kết dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

  • Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Hải Phòng)

  • Lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt ứng dụng gọi xe APPP

  • Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Thừa Thiên Huế)

  • Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế Giới phòng chống bom mìn 4/4

  • Hội nghị Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Cà Mau)