• Giới thiệu Chương trình thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng TK&HQ và Mô hình ESCO (Hà Nội)

  • Giới thiệu Chương trình thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng TK&HQ và Mô hình ESCO (Phú Quốc)

  • Tổng kết 5 năm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Lễ ký kết doanh nghiệp tham gia chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

  • Lễ phát động Thanh niên toàn quốc tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

  • Hội thi Thanh niên Việt Nam - Vì đất nước không còn tác động của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Bình Định