Hội thảo Giới thiệu chương trình Thỏa thuận tự nguyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và mô hình ESCO tại Việt Nam (Thừa Thiên Huế)