Lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế Giới phòng chống bom mìn 4/4