Tọa đàm Lợi ích từ mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO và những vấn đề đặt ra, VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam