Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Bình, Bình Định