Sản xuất video clip quảng cáo - TVC

Cập nhật lúc 01:46 ngày 22/04/2015

VTKmedia nhận sản xuất những video clip chuyên dụng để quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp, chiến dịch truyền thông tới cộng đồng...

TVC (Television advertisement hay television commercial) là những video clip chuyên dụng để quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp, chiến dịch truyền thông tới cộng đồng...

Chúng tôi thực hiện các TVC bằng nhiều cách thể hiện khác nhau:

- Thực hiện TVC bằng hình ảnh thực, với sự tham gia của diễn viên

- Thực hiện TVC bằng các hoạt cảnh hoạt hình 2D, 3D theo ý đồ của kịch bản

Thực hiện phim Tài liêu khoa học Chất da cam/dioxin: Quá khứ, hiện tại và tương lai được phát sóng 10h sáng ngày10/5/2014 trên VTV1

Trường quay thực hiện các chương trình truyền hình


Các sản phẩm do VTKmedia thực hiện: