Tuần lễ Năng lượng tái tạo ASEAN (Đà nẵng T5/2019)

Cập nhật lúc 04:08 ngày 07/08/2019

Tháng 5/2019, VTK hân hạn được Bộ Công Thương lựa chọn là đối tác tổ chức chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng tái tạo ASEAN. Sự kiện thu hút khách mời đại diện của 10 nước Asean. Sự kiện diễn ra từ 19-24/5/2019 tại Đà nẵng.

Tháng 5/2019, VTK hân hạn được Bộ Công Thương lựa chọn là đối tác tổ chức chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng tái tạo ASEAN. Sự kiện thu hút khách mời đại diện của 10 nước Asean. Sự kiện diễn ra từ 19-24/5/2019 tại Đà nẵng. 

 

 


 

VTKmedia