Tọa đàm Thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Trong suốt 15 năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ tương đối cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với xu hướng tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng năng lượng sang nhập khẩu năng lượng.