• Chuỗi hội thảo tháng 11/2019

  • Hội thảo Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”.

  • Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019

  • Trao giải cuộc thi ảnh chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta”

  • Tuần lễ Năng lượng tái tạo ASEAN (Đà nẵng T5/2019)

  • Hội thảo Dự án KOICA trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng trong công nghiệp

  • Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Bình, Bình Định

  • Lễ phát động Cuộc thi ảnh "Biến đối khí hậu và hành động của chúng ta"