Hotline: 0945 673 386

Phát động cuộc thi ảnh “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020"

Cuộc thi ảnh về “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020" do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức phối hợp với VTKmedia tổ chức. Cuộc thi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ ngày 22/05/2020 đến hết ngày 22/8/2020. Lễ công bố và trao giải dự kiến trong tháng 9 năm 2020.
Cuộc thi ảnh về “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020" được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, cũng như để khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về chủ đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học (Ngày 22/5/2020) và được hỗ trợ bởi Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam" (Dự án ABS) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển liên hợp quốc (UNDP).
Ngày 5/6/2020, nhân ngày Môi trường thế giới, Lễ phát động đã được tổ chức.
VTKmedia là đơn vị truyền thông thực hiện toàn bộ công tác tổ chức cuộc thi, bao gồm:
- Xây dựng ý tưởng, đề xuất kế hoạch triển khai
- Tham vấn thành phần Ban giám khảo
- Xây dựng các ấn phẩm, tổ chức truyền thông về Cuộc thi qua các kênh truyền thông 
- Tổ chức Lễ phát động/trao giải cuộc thi.
- Tổ chức triển lãm và phổ biến kết quả cuộc thi

                                                                                                                                                                                                                                                   VTKmedia