Hotline: 0945 673 386

Thiết kế logo và bộ hướng dẫn nhận diện thương hiệu Cục Biến đổi khí hậu

Khách hàng: Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu , quản lý Nhà nước
Dịch vụ: Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu

VTK Media