Hotline: 0945 673 386

VTK hỗ trợ truyền thông các sự kiện tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững của Bộ Công Thương

Trong tháng 6,7/2018, VTKmedia đã thực hiện hỗ trợ truyền thông cho một loạt sự kiện của Bộ Công Thương thuộc các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững.

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực truyền thông, VTK có quan hệ tốt với các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương. Bộ Công Thương đã tin tưởng lựa chọn VTKmedia là đơn vị hỗ trợ truyền thông thực hiện mời báo chí tham dự và đưa tin tuyên truyền về các hoạt động.

Bên cạnh đó, VTKmedia đã cung cấp các dịch vụ phục vụ hội thảo như: Xây dựng tài liệu, tờ rơi, viết tin, bài đăng tải lên các trang thông tin của Bộ Công Thương.

Hội nghị Tham vấn Chương trình VNEEP giai đoạn 2019 -2030 tại Hà Nội:Hội nghị Tham vấn Chương trình VNEEP giai đoạn 2019 -2030 tại Đà Nẵng:


Hội nghị bàn tròn Sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững: