Hotline: 0945 673 386

Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Bình, Bình Định

Tháng 4 năm 2019, VTKmedia đã phối hợp với Trung tâm hành động bom mìn Quốc Gia Việt Nam - VNMAC tổ chức chuỗi các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh gây ra. Đây là hoạt động thường niên hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh bom mìn (4/4).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, VTKmedia  được VNMAC lựa chọn là đối tác tổ chức sự kiện.

VTK cung cấp dịch vụ bao gồm xây dựng ý tưởng, kịch bản, kết nối tại địa phương tổ chức sự kiện.

Tại mỗi địa phương sự kiện thu hút hơn 1000 người tham gia trong đó chủ yếu là học sinh, đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh Lễ mitting, diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh bom mìn (4/4), một cuộc thi vẽ tranh và trò chơi kiến thức sôi động đã được tổ chức giúp những kiến thức về nhận biết, phòng tránh bom mìn, vật nổ được truyền tải nhanh chóng đến giới trẻ, góp phần thảm thiểu nguy cơ tai nạn bom mìn tại 2 địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh sự kiện:


VTKmedia