Hotline: 0945 673 386

Hội thảo Dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam"

Chuỗi hội thảo Dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam". Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được tập huấn sử dụng các bộ công cụ liên quan đến đánh giá, theo dõi các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên gồm tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, vận tải và y tế.
Đơn vị chủ trì chuỗi hội thảo là Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Một số hình ảnh tại sự kiện:
VTKMedia