Hotline: 0945 673 386

Lễ phát động “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022”

Lễ phát động “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp – công trình xây dựng năm 2022; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022” được Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức vào ngày 26/8/2022 tại Hà Nội.
Sự kiện có sự tham gia của gần 100 đại biểu là đại diện một số hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng; đại diện các doanh nghiệp công nghiệp, tòa nhà, đơn vị cùng đông đảo các cơ quan báo chí, truyền hình.
Một số hình ảnh tại sự kiện: