Hotline: 0945 673 386

Tài liệu lĩnh vực khoa học công nghệ ngành Công Thương

Khách hàng: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương
Dịch vụ:
- Chụp ảnh, biên tập hình ảnh
- Biên tập nội dung
- Thiết kế - dàn trang
- In ấn 
Tìm hiểu thêm về các Đề án tại: 
VTK Media