Hotline: 0945 673 386

MOIT's action plan on climate change response and green growth to 2030, with a vision to 2050

Khách hàng: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững
Dịch vụ:
  • Biên tập
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Chế bản, in ấn
​