Hotline: 0945 673 386

Energy efficiency usage handbooks for household, office and firm

Khách hàng: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Lĩnh vực: Tiết kiệm năng lượng 
Dịch vụ:
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Đọc bông, chế bản, in ấn 
Bộ cẩm nang gồm 02 cuốn, cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng thiết bị điện tiết kiệm trong gia đình và văn phòng - công sở. Nội dung được các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực điện, điện tử biên soạn với nội dung cập nhật phù hợp với thời điểm phát hành năm 2021. VTK Media tiến hành đọc bản bông, thiết kế, dàn trang và in ấn.    
Xem thêm chi tiết tại: https://tietkiemnangluong.com.vn/
VTK Media