Hotline: 0945 673 386

Brochure Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế

Khách hàng: Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế - Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông)
Lĩnh vực: Thông tin đối ngoại, quan hệ quốc tế
Dịch vụ:
  • Thiết kế
  • In ấn
VTK Media