Hotline: 0945 673 386

Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2020

Khách hàng: GIZ - Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Lĩnh vực: Biến đổi khí hậu
Dịch vụ:
  • Thiết kế/Dàn trang
  • Sửa bản bông, chế bản, in ấn 
VTK Media