Hotline: 0945 673 386

Lĩnh vực: năng lượng, tiết kiệm năng lượng<br />

Khách hàng: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP) – Bộ Công Thương
Lĩnh vực: năng lượng, tiết kiệm năng lượng
Dịch vụ cung cấp:
- Tư vấn truyền thông cho từng giai đoạn và hàng năm
- Giám sát các hoạt động tuyền thông trên quy mô cả nước
- Xây dựng và vận hành nội dung Trang Thông tin điện tử tổng hợp http://tietkiemnangluong.com.vn/
- Xây dựng Chiến lược truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá Nhãn năng lượng
- Tổ chức các hoạt động truyền thông /sự kiện/hội nghị/tập huấn/ Cuộc thi/Giải thưởng 
- Xây dựng TVC/phóng sự/bản tin trên hệ thống truyền hình 
- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ chương trình: Tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang, sổ tay, poster... quảng bá Chương trình.
Thời gian: 2007-nay

Một số sản phẩm truyền thông thuộc Chương trình Tiết kiệm năng lượng quốc gia
Xây dựng và vận hành nội dung Trang TTĐT Tiết kiệm năng lượng https://tietkiemnangluong.com.vn/

Xây dựng các chương trình truyền hình truyền thông về Tiết kiệm năng lượng
Tổ chức các sự kiện, hội nghị, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                       VTKmedia