Hotline: 0945 673 386

Korea International Cooperation Agency (KOICA)

Khách hàng: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc
Lĩnh vực: Công nghiệp, biến đổi khí hậu, năng lượng
Dịch vụ cung cấp
- Xây dựng kế hoạch truyền thông Dự án Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam
- Xây dựng và phát sóng các phóng sự trên truyền hình
- Tổ chức Hội thảo tại Hà Nội – TP HCM
- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông
Thời gian: 2019 2020

Tổ chức sự kiện, hội thảo phổ biến Dự án
Tổ chức truyền thông, phổ biến dự án trên truyền hình
Xây dựng và phổ biến các ấn phẩm truyền thông dự án
VTKmedia