Hotline: 0945 673 386

Low carbon transition in Energy Efficiency Sector Program in Vietnam

Khách hàng: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Lĩnh vực: Công nghiệp, biến đổi khí hậu, năng lượng
Dịch vụ cung cấp:
- Tư vấn truyền thông cho Dự án “Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng”
- Xây dựng và vận hành website Dự án
- Xây dựng các ấn phẩm: bản tin, tờ rơi, sách nghiên cứu, giáo trình, tài liệu
- Xây dựng TVC, phim phóng sự phát triên truyền hình
- Tổ chức hội thảo/hội nghị
Thời gian: 2014-2017


Xây dựng website Dự án
Xây dựng và phát sóng VTV các phóng sự, TVC quảng bá dự án