Hotline: 0945 673 386

Trade Unions

Khách hàng: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Công đoàn Công Thương Việt Nam
Lĩnh vực: Công đoàn
Dịch vụ cung cấp:
- Xây dựng các Trang thông tin điện tử
- Duy trì sever, hosting
- Thiết kế/ in ấn
- Tổ chức sự kiện/hội nghị
- Xây dựng phim, phóng sự
- Tổ chức cuộc thi trực tuyến, thi ảnh
Thời gian: 2015-nay
​​
                                                                                                                                                                                                                        VTKmedia