Hotline: 0945 673 386

Earth Hour Campaign in Vietnam

Khách hàng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Các doanh nghiệp, nhãn hàng.
Lĩnh vực: Năng lượng, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Dịch vụ cung cấp:
- Xây dựng kế hoạch truyền thông chiến dịch
- Kêu gọi tài trợ
- Tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng tại các tỉnh, TP
- Tổ chức chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện tắt đèn
Thời gian: 2014 -2016

                                                                                                                                                                                                                      VTKmedia