Hotline: 0945 673 386

World Bank in Vietnam

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Lĩnh vực: Tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo
Dịch vụ cung cấp
- Tư vấn truyền thông thực hiện dự án
- Tổ chức hội nghị/hội thảo
- Thiết kế, in ấn
- Xây dựng và duy trì website
- Xây dựng, phát sóng phóng sự trên truyền hình
Thời gian: 2015 - nay

Xây dựng websie dự án VEEIE (http://veeie.vn/
Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông cho các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ
             VTKmedia