Hotline: 0945 673 386

Science and Technology of the Industry and Trade sector

Khách hàng: Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ
Dịch vụ cung cấp:
- Tư vấn truyền thông cho các Chương trình/Đề án do Vụ KH&CN quản lý.
- Xây dựng nhận diện thương hiệu, logo, tem nhãn cho các Chương trình/Đề án
- Xây dựng và vận hành Trang Thông tin điện tử tổng hợp Hoạt động KHCN ngành Công Thương http://khcncongthuong.vn/
- Tổ chức hội nghị/hội thảo
- Truyền thông về kết quả triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, bản tin
Thời gian: 2010-nay
​​Tham gia các hoạt động truyền thông thuộc Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến
Tổ chức truyền thông phổ biến Xăng sinh học E5
Tham gia các hoạt động truyền thông Chương trình Năng suất chất lượng quốc gia
Xây dựng và vận hành các trang TTĐT tổng hợp về Khoa học công nghệ ngành Công Thương
VTKmedia